Etusivu
Toiminta
Tapahtumakalenteri
Menneitä tapahtumia
Jäseneksi
Linkit
Teratietoa
Yhteystiedot
heppapiirros
require("menu.php");

Hiihtoesteratsastuksen säännöt

Hiihtoesteratsastus on henkilökohtainen kilpailu, joka suoritetaan 750-1000 metrin pituisella radalla, joka voidaan ratsastaa kahteen kertaan. Rata on, liian jyrkkiä nousuja ja laskuja välttäen, sijoitettava vaihtelevaan, kiinteäpohjaiseen maastoon.

Radalle sijoitetaan seuraavat kahdeksan estettä:

 • Neljän, 8-12 m:n etäisyydellä toisistaan olevan portin muodostama pujottelueste (valjakolle); porttien pylväisiin käytetään lyhyitä lipputankoja tai pystyssä olevia tynnyreitä.
 • Risupuomieste ratsukolle (ei hiihtäjälle)
 • Kolmen pienen peräkkäisen hyppyrin muodostama hyppyrisarjaeste hiihtäjälle (ei ratsukolle)
 • Kaksi n. 1,5 m korkeaa hyppyriestettä hiihtäjälle (ei ratsukolle)
 • Heinäpaalien tms. muodostama tottelevaisuuseste valjakolle
 • Pahnakasan tai olkimaton muodostama kitkaeste valjakolle
 • Risupuomin ja hyppyrin muodostama yhteiseste, edellinen ratsukolle, jälkimmäinen hiihtäjälle
Ratsukkoa varten tarkoitettujen esteiden enimmäiskorkeus on n. 1 m.

Jotta kilpailu saataisiin yleisön kannalta mahdollisimman mielenkiintoiseksi, on maaston sen suinkin salliessa, rata rakennettava kaksoisradaksi, jolla täsmälleen yhtä pitkä sisä- ja ulkorata samanlaisine esteineen ovat rinnakkain. Lähtö tapahtuu pareittain. Lähtö- ja ratajärjestys arvotaan. Kilpailusta poisjäämisten takia parittomiksi tulleiden valjakoiden lähtö- ja ratajärjestys määrätään uudelleen jälkiarvonnan perusteella viimeistään tuntia ennen kilpailun alkua. Lähtö tapahtuu paikalta ja suorituksen aika lasketaan lähtömerkin antamisesta siihen hetkeen saakka, jolloin hiihtäjä ratsukon vetämänä ylittää maaliviivan.

Kun kilpailu suoritetaan kaksoisradalla parittain, kilpailijat vaihtavat 8:nnen esteen jälkeen sisä- ja ulkoradan, jonka vuoksi mainitun esteen on oltava vaihtopaikasta vähintään 50 m:n etäisyydellä. Milloin valjakot saapuvat samanaikaisesti, on ulkorataa ratsastaneella etuoikeus. Vaihtopaikalle sijoitettu tuomari osoittaa selvästi näkyvällä lippumerkillä vaihtoon etuoikeutetun valjakon.

Hiihtoesteratsastuksessa ovat voimassa rataesteratsastuksesta annetut määräykset - arvostelu C - seuraavin lisäyksin:

 • Risupuomiesteiden tai heinäpaalien pudottaminen (kaataminen), huolimatta siitä, kumpi valjakon jäsenistä virheen tekee, aiheuttaa 10 virhesekuntia, pujotteluesteen lipun tai tynnyrin kaataminen 5 ja pujottelematta jätetty portti 10 virhesekuntia. Jos rata ratsastetaan vain kerran, käytetään virhesekunneissa kerrointa 0,5.
 • Estelippujen kaatamisesta ei virhettä lasketa, jos este on muuten oikein ylitetty, ei liioin hiihtäjän kaatumisesta.
 • Ratsukko saa noutaa radan ulkopuoleltakin kaatuneen hiihtäjänsä. Hiihtäjä on oikeutettu hiihtäen tavoittamaan odottavan ratsukkonsa, jos hän kaatumisen tai muun syyn takia on irtaantunut vetohihnoistaan. Radalta poistuneen valjakon on jatkettava suoritustaan siltä radan kohdalta, jossa poistuminen tapahtui.
 • Virhesekunnit lisätään suoritusaikaan ja yhteenlaskettu aika on valjakon tulos.
Muilta osin noudatetaan SRL:n kilpailusääntöjä.

Hiihtoratsastuksen vauhtia